08-12-18 19:00


hit kan vi alla flytta och leva lyckliga i alla våra dardanne

tänker på neuva germania av någon tossig anledning.

men det här lär ju knappast spåra ur och leda till dekadens, misär och inavel!23:39:18


maja

allting leder till dekadens och inavel!10:17:39
THUG?